Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Onze klanten

 

Aangezien vooral het klantenveld van producenten en importeurs wereldwijd georganiseerd is in regio’s als EMEA, APAC en Americas, heeft Sims Recycling Solutions haar dienstverlening eveneens overeenkomstig opgezet en biedt daarmee als enige E-waste recycler wereldwijd een uniforme dienstverlening aan, die ondersteund wordt door een in eigen huis ontwikkelde webtool die onze klanten instaat stelt om 24/7 vrachten aan te melden, de status van zendingen in te zien, vernietigingsverklaringen te krijgen, massabalansen en financiële overzichten op te vragen.

Tot onze klanten behoren:

- nationale inzamelsystemen (Wecycle, Recupel, El Kretzen)

- gemeentelijke diensten en samenwerkingsverbanden tussen gemeentes

- producenten/importeurs van professionele en consumenten elektronica

- professionele eindgebruikers (ziekenhuizen, universiteiten, ministeries, banken, etc.)

- collega recyclers die gebruik maken van de verregaande scheidingstechnieken die Sims tot haar beschikking heeft.