Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Ons verwerkingsproces

In tegenstelling tot recycling van blikjes of PET-flessen is het recyclen van elektronica een grote uitdaging, omdat de producten die verwerkt worden vaak erg geavanceerd zijn en uit veel verschillende materialen bestaan, waaronder ijzer, staal, plastic, glas, koper, aluminium en batterijen.

Elektronica bevat niet alleen waardevolle grondstoffen, maar het kan ook gevaarlijke materialen bevatten, zoals chroom, lood en kwik. Deze stoffen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu, als ze niet op juiste wijze worden verwerkt. Het op een verantwoorde manier recyclen van deze materialen sluit risico’s uit.

Daarom voldoen we aan strenge eisen, waarbij we:

  • Werken met duidelijke gedefinieerde en gedocumenteerde processen
  • Regelmatig controles uitvoeren
  • Gevaarlijke materialen volgens gestelde regelgeving en normen verwerken
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We hebben de faciliteiten om elektronica en elektrische apparaten op efficiënte wijze te ontmantelen, te versnipperen en te scheiden, rekening houdend met een veilige en adequate verwerking van potentieel gevaarlijke en giftige stoffen. Hierdoor kan het materiaal als ruwe grondstof worden gebruikt voor het produceren van nieuwe producten.                                    

                         

Hoe computers en andere elektronica gerecycled worden.