Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Bulk verwerking van E-scrap

 

Sims heeft door de jaren heen veel tijd, geld en energie geinvesteerd in de ontwikkeling van bestaande processen en nieuwe processen. Hierdoor zijn wij instaat om maximale terugwinning van secundaire grondstoffen te garanderen. Deze processen zijn niet alleen van belang en interessant voor de nationale inzamelsystemen (Wecycle, Recupel, El Kretzen), producenten/importeurs van professionele en consumenten elektronica en professionele eindgebruikers (ziekenhuizen, universiteiten, ministeries, banken, etc.) maar ook voor concurrent/collega afvalinzamelaars en E-waste recyclers. Doordat onze processen vaak nog een stap verder gaan in het scheiden van grondstoffen kunnen wij meerwaarde toevoegen hetgeen een win-win situatie oplevert voor alle betrokkenen inclusief het milieu.