Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Behandeling onder Douanetoezicht (BOD)

Producten die nog niet in de EU zijn ingevoerd en waarvan de producent/ importeur besluit deze niet op de markt te brengen, kunnen worden vernietigd en recycled onder douanetoezicht. In dit proces, waarvoor Sims alle benodigde vergunningen bezit, worden volgens een strikte procedure te vernietigen producten ontvangen, geregistreerd, gedocumenteerd en onder toezicht van betrokken autoriteiten verwerkt. Door gebruik te maken van deze dienstverlening voorkomt de klant importheffingen op de betreffende producten.