Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Recycling van Elektronica

Het veilig afvoeren en laten recyclen van elektronische apparatuur kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. Organisaties willen zorgvuldig omgaan met de data die vaak nog aanwezig is op hun overtollige of afgedankte apparatuur en moeten vaak zelfs voldoen aan regelgeving met betrekking tot de beveiliging van deze gegevens. Sims Recyclling Solutions helpt organisaties om dit efficiënt en milieuverantwoord te doen.

De enorme innovatie gedurende de afgelopen tien jaren heeft zich vertaald in verregaande mechanisatie van het verwerkingsproces en heeft geleid tot zeer hoge zuiverheden en een hoog percentage hergebruik van materialen. Hierdoor is ook de hoeveelheid te verwerken materiaal gestegen. In 1999 verwerkte voormalig Mirec in Eindhoven nog 4.000 ton met 80 medewerkers en in 2012 heeft SRS bijna 80.000 ton met 160 medewerkers verwerkt.   

Het doel van recycling is het produceren van zo zuiver mogelijke secundaire grondstoffen om die vervolgens tegen de maximale opbrengst, dan wel de laagste kosten op de wereldmarkt voor secundaire grondstoffen af te zetten.