Use of cookies on this website

We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Staging Cookie Disabled.
Close
  • Contact
  • Links
  • Sims Recycling Solutions region flag

Duurzaamheid / MVO

 

Deze vorm van ondernemen is van essentieel belang geworden. Organisaties, groot en klein, hebben de (morele) plicht om zorgzaam met het milieu om te gaan. Daarbinnen past het om uiterst zorgvuldig om te gaan met elektronisch “afval” en u ervan te verzekeren dat dit niet geëxporteerd wordt naar landen in Afrika of Azië waar vaak kinderen in zeer slechte arbeidsomstandigheden deze elektronische apparatuur bewerken en waarbij er alleen oog is voor de meest waardevolle materialen en de rest gedumpt wordt in de natuur. Dit alles leid tot ziektes, lage levensverwachtingen en lokale milieurampen. Ook hiervoor geldt, zoals zo vaak, maak bewuste keuzes en ga niet over een nacht ijs. De goedkoopste recycler of de recycler met de hoogste opbrengsten is niet altijd de beste.

Dichter bij huis kiest Sims voor betrokkenheid in de vorm van het al jarenlang aanbieden van aangepast werk op haar locatie in Eindhoven aan een grote groep van verstandelijk gehandicapte medewerkers afkomstig van de Stichting Lunet Zorg en de Severinusstichting. Door deze 50 medewerkers dagelijks vanuit hun eigen woonomgeving naar de Sims vestiging te brengen maken zij daadwerkelijk deel uit van ons bedrijf waardoor zij uiterst gemotiveerd invulling geven aan hun dagbesteding.

Teneinde de veiligheid op de werkplekken te maximaliseren heeft Sims in nauwe samenwerking met Dupont een wereldwijd programma ontwikkeld teneinde de Health & Safety omstandigheden te managen en constant te verbeteren: “De SimsMMway”. Hiertoe worden onder andere alle ongevallen en bijna ongevallen geregistreerd en structureel geanalyseerd en teruggekoppeld aan het management. Ook moeten alle ongevallen met verzuim verplicht worden gemeld binnen 24 uur aan de CEO persoonlijk. Hieruit volgt dan een safety-alert die wereldwijd verspreid wordt met als doel iedereen te wijzen op mogelijk gevaar en het nemen van preventieve acties om herhaling te voorkomen.

Door constant de juiste balans op te zoeken en overeenkomstige keuzes te maken hebben wij internationale erkenning gekregen als het gaat om duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Hierdoor is Sims opgenomen in de “Dow Jones Sustainability Index”.

          

                                                      

Klik op logo's voor meer info.